Indago har tatt for seg problematikken rundt dårlig merking av eksisterende el-anlegg og problemene det medfører.
Bedriften har utviklet et banebrytende nytt verktøy for elektrikere satt i vanskelige og tidskrevende situasjoner.
Eliaden Instagram LinkedIn Facebook

Dagens produkter som lokaliserer kabler og sikringer klarer ikke både å være små, brukervennlige samt prisgunstig. Dette ønsket bedriften å gjøre noe med. Indago SB kommer med en løsning som legger stor vekt på brukervennlighet, størrelse og sikkerhet. Men det vil også være svært prisgunstig! Ved å bruke vårt produkt vil måten du bryter strømmen og lokaliserer sikringen på aldri igjen være ett problem.

Våre ansatte

Per-Egil Ekroll

Daglig leder

per.egil.ekroll@indagosb.no

  Steffen Sulesund

  Personalansvarlig

  steffen.sulesund@indagosb.no

   Øyvind Knutsen

   Økonomiansvarlig

   oyvind.knutsen@indagosb.no

    Petter Øverland

    Markedsansvarlig

    petter.overland@indagosb.no

     Erik Haugen

     Produktansvarlig

     erik.haugen@indagosb.no